Skolan

Grundskolan F-9
Skolans verksamhet ligger längs med Barsebäcksvägen i utkanten av Barsebäcks by, 10 minuters promenad från förskolan. Här går drygt 200 elever i åldrarna 6-16 år fördelat över 10 klasser F-9.

Skolan lägger stor vikt vid att skapa en trygg och rofylld arbetsmiljö där varje enskild individ ska ges möjlighet att nå de resultat som de önskar. I de yngre åldrarna är miljön noga förberedd i linje med hur förskolan arbetat med eleverna och pedagogerna hjälper eleverna att planera sina skoluppgifter med hjälp av veckoplaneringar och individuella planeringar. I takt med att eleverna blir äldre och deras förmåga att planera sina veckouppgifter blir mer automatiserat, ges eleverna större utrymme att välja fritt från material och arbetsuppgifter som ryms inom ramen för vad kursplanen erbjuder.

På lågstadiet har eleverna tillgång till Ipads och andra digitala hjälpmedel och material. Från årskurs tre arbetar eleverna digitalt med de flesta skolämnena och har en egen dator som arbetsredskap.

Skolan lägger stor vikt vid miljö- och hälsofrågor där Grön Flagg genomsyrar vår verksamhet och hälsa och välmående är högt prioriterade mål. Förutom att våra elever sitter med i elevråd och matråd, har vi också hälsoråd och miljöråd där representanter från klasserna får vara med och påverka beslut som rör skolan och förskolans verksamhet.

Kunskapssmedja
Efter skoltid, erbjuder skolan kunskapssmedja för eleverna där det ges möjlighet att stanna kvar efter skolan och antingen fördjupa sig inom något skolämne eller få hjälp med någon skoluppgift. Lågstadiet har en gemensam kunskapssmedja, mellanstadiet en och högstadiet en. Förutom extra stöd från lärare och specialpedagoger, ges även utrymme för samarbete över årskurserna.

Fritids F-5
Fritidsverksamheten omfattar ca 100 barn i åldrarna 6-13 och har öppet mellan 7.15-8.15 samt från 13.30 till 17.00 varje dag. Fritidsverksamheten utgår från läroplanen och erbjuder dagligen olika aktiviteter för barnen.