Förskolan

Förskolans verksamhet finns i Barsebäcks by, i närheten av Barsebäcks kyrka. Här går ca 100 barn i åldrarna 1,5-6 år. Barnen är indelade i sex grupper, tre yngre- och tre äldrebarnsavdelningar. De yngre barnen är 11 barn per grupp och de äldre barnen är 22 barn per grupp. Oavsett ålder vistas våra barn mycket utomhus där de får möjlighet att upptäcka naturen, ta hand om miljön, utforska sina motoriska förmågor och de yngre barnen sover dessutom utomhus i sina vagnar, året om.
För oss är det viktigt att våra barn, med hjälp av montessoripedagogiken, ges chans att upptäcka och pröva miljön med stöd från pedagogen som ger barnet rätt förutsättningar. Stor vikt läggs vid trygghet, självständighet och nyfikenhet som i sin tur skapar möjligheter för en god kunskapsinhämtning.

Alla sex grupper har mycket gemensamma aktiviteter för att stärka gemenskapen mellan grupperna. Både de äldre och de yngre ses utomhus varje dag för lekar och aktiviteter i form av tabata, sånglekar och andra gruppstärkande aktiviteter.
Förutom den välplanerade montessorimiljön som anpassats efter barnens ålder och storlek, arbetar både de yngre och de äldre barnen mycket med miljöfrågor genom Grön Flagg-arbetet.
Pedagogerna förbereder även barnen på den digitala värld som präglar vårt samhälle genom att digitala tekniker blir en del av de olika temaområden som grupperna arbetar med under terminerna.Yngre barn
Bland de yngre barnen handlar det främst om att skapa trygghet bland gruppen och i den närliggande miljön.
En grundtanke inom montessoripedagogiken är att lära barnet att vara självständig och när det handlar om det lilla barnet, består därför mycket av dagarnas aktiviteter av praktiska vardagsövningar såsom; på- och avklädning, att duka, vattna blommor, plocka undan och ta hand om materialen som finns på avdelningen.
Förutom de praktiska vardagsövningarna utgör de yngre barnens dagar av motorisk färdighetsträning i form av att bära, lyfta, hälla, hänga, klippa mm.
 

Äldre barn
De äldre barnen har oftast lärt sig att välja fritt bland montessorimaterialet och deras miljö är väl förberedd med det sensoriska, matematiska, kulturella och språkliga montessorimaterialet samt praktiska vardagsövningar. Pedagogen finns till hands för att visa, vägleda och stötta barnen, men med försiktighet så att barnets koncentration inte störs och att hen istället får chans att arbeta ostört och tränar på så vis sin självdiciplin.
Förmiddagarna bland de äldre barnen utgörs främst av arbetspass där barnens behov och lust styr och eftermiddagarna spenderas ute på den fina och väl förberedda skolgården.