Välkommen till den personliga skolan med den höga kunskapsnivån

Barsebäcks Montessori är en friskola med ca 330 elever i förskola, grundskola och fritids.
Vårt arbetssätt följer barnet genom hela skoltiden, från yngrebarnsavdelningarna i förskolan till årskurs nio.
Med utgångspunkt i varje elevs individuella förutsättningar ser vi till att alla utvecklas och utmanas för att göra sitt bästa, med tydliga mål och en stark tro om att lyckas!

Pedagogerna på vår skola är högt utbildade och arbetar efter Montessoripedagogiken och Maria Montessoris grundtanke som lyder “hjälp mig att hjälpa mig själv”.

“Barsebäcks Montessori är en personlig skola med en hög kunskapsnivå. En skola där elever, lärare och föräldrar är delaktiga och känner ansvar. Vi sätter utbildning i ett större sammanhang”.