Om antagningen

Förskolan

Köavgiften till förskolan är 100 kr per år. Några dagar efter att du skickat in din köanmälan får du ett inbetalningskort. Köplatsen till förskolan gäller från och med att vi har mottagit din betalning – och i fortsättningen skickar vi hem ett inbetalningskort en gång per år. 

Grundskolan 

Kö till grundskolan är avgiftsfri. Några dagar efter att du skickat in din anmälan får du ett mejl som bekräftar att ditt barn stå i kö. För grundskolan gäller köplatsen från det datum då köanmälan kom in. 

Urvalsprinciper  

Vi tar in barn till förskolan och grundskolan enligt kölistan med följande urvalsprinciper:

  1. Barn från den egna verksamheten
  2. Syskonförtur, det vill säga syskon till barn i verksamheten
  3. Barn med montessoribakgrund
  4. Anmälningsdatum

Utöver detta eftersträvas en jämn köns- och åldersfördelning.