Om antagningen

Köavgiften till förskolan är 100 kr per år. Kön till grundskolan är avgiftsfri.

Några dagar efter att du skickat in din köanmälan så får du ett inbetalningskort (förskolan), alternativt en anmälningsblankett (grundskolan). Köplatsen till förskolan gäller från och med att vi har mottagit din betalning – och i fortsättningen skickar vi hem ett inbetalningskort en gång per år. För grundskolan gäller köplatsen från det datum då vi har fått undertecknad anmälningsblankett i retur.

Vi tar in barn till förskolan och grundskolan enligt kölistan med följande urvalsprinciper:

  1. Barn från den egna verksamheten
  2. Syskonförtur, det vill säga syskon till barn i verksamheten
  3. Barn med montessoribakgrund
  4. Anmälningsdatum

Utöver detta eftersträvas en jämn köns- och åldersfördelning.