Förening och styrelse

Barsebäcks Montessori har sedan starten drivits som en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar är föräldrar/vårdnadshavare, som tillsammans utgör det högsta beslutande organet, föreningsstämman. Varje medlem/familj har en röst. Stämman hålls en gång per år och här väljs styrelsen, som består av föräldrar. Styrelsen har det juridiska ansvaret för verksamheten och rektorn ansvarar för det pedagogiska arbetet.

Styrelse
Charlotte Rafsten (ordförande)
Susanna Schneeberger (vice ordförande)
Peter Ellerth (sekreterare)
Magnus Pettersson (vice sekreterare)
Patrik Norberg (kassör)
Erik Kvarmo (vice kassör)
Tony Heyman (ledamot)
Tove Janzon Rusch (suppleant)
Marie Skepö (suppleant)