Fritids

Fritids delar lokaler med skolan och håller öppet för eleverna utanför skolans ordinarie öppettid. Varje dag håller fritidspedagogerna i aktiviteter på skolan och i närmiljön, ofta tillsammans med idrottsföreningen.

Idrottsföreningen
I vår idrottsförening, Barsebäcks Skol-IF, har vi prova-på-aktiviteter för att barnen ska få testa olika idrotter. Vissa aktiviteter leder eleverna själva, till exempel ”röris”, som är friskis & svettis dansinspirerade rörelseprogram speciellt framtaget för barn.

Kunskapssmedjan
På fritids finns också Kunskapssmedjan, där eleverna ytterligare fördjupar sig i skolans ämnen. Kunskapssmedjan är ett utmärkt sätt att motivera eleverna till mer inlärning och högre resultat, givetvis med elevens individuella förutsättningar i fokus. Genom att lärarna finns på plats kan vi säkra en hög kunskapsnivå även här.