Välkommen till den personliga skolan med den höga kunskapsnivån

Vägen till kunskap är olika för olika individer. Hos oss är det resultatet som räknas, inte att alla gör det på samma sätt och i samma takt. Med utgångspunkt i varje elevs individuella förutsättningar ser vi till att alla utvecklas och utmanas för att göra sitt bästa, med tydliga mål och kontinuerlig uppföljning.

Vårt arbetssätt följer barnet genom hela skoltiden, från småbarnsavdelningen i förskolan till sista årskurs i grundskolan. Vi tar avstamp i montessoripedagogiken och ser det som ett utmärkt verktyg att stimulera inlärning och nå uppsatta mål.

Vi är en personlig skola med hög kunskapsnivå. En skola där elever, lärare och föräldrar är delaktiga och känner ansvar. Vi sätter utbildning i ett större sammanhang.

Korta fakta
Barsebäcks Montessori är en friskola med cirka 330 elever i förskola, grundskola och fritids. Du hittar oss i Barsebäck, en liten by omgiven av fält och ängar i utkanten av Löddeköpinge i Kävlinge kommun. Vi drivs som en ekonomisk förening. Vi får kommunala bidrag och tar ut samma avgifter som andra skolor och förskolor i kommunen. Det betyder att maxtaxan gäller och att grundskolan är avgiftsfri.