Fritids

Fritids delar lokaler med skolan och håller öppet för eleverna utanför skolans ordinarie öppettid. Varje dag håller fritidspedagogerna i aktiviteter på skolan och i närmiljön, ofta tillsammans med idrottsföreningen.

Kunskapssmedjan
På fritids finns också Kunskapssmedjan, där eleverna ytterligare fördjupar sig i skolans ämnen. Kunskapssmedjan är ett utmärkt sätt att motivera eleverna till mer inlärning och högre resultat, givetvis med elevens individuella förutsättningar i fokus. Genom att lärarna finns på plats kan vi säkra en hög kunskapsnivå även här.