Vision

Vår vision är att bedriva en skola med en hög kvalitet där barn, personal och föräldrar känner trygghet och där våra barn kan utvecklas till självständiga och ansvarstagande människor med en livslång lust att lära.

För att uppnå visionen ska vi:

  • Se barnen som skolans viktigaste tillgång
  • Ha engagerad och kompetent personal
  • Tillämpa montessoripedagogikens intentioner och metoder
  • Ge föräldrarna stort inflytande i verksamheten
  • Ha en stabil ekonomi som tryggar skolans kvalitet
  • Ständigt förbättra och utveckla verksamheten