Personal

Det är viktigt med välutbildad och engagerad personal. Utöver sin ordinarie utbildning har alla pedagoger en 1,5 år lång montessoriutbildning i bagaget.

I den pedagogiska personalen ingår grundskolelärare, förskolelärare, speciallärare med inriktning mot tal, språk och matematik samt fritidspedagoger.