Förening och styrelse

Barsebäcks Montessori har sedan starten drivits som en ekonomisk förening. Föreningens medlemmar är föräldrar/vårdnadshavare, som tillsammans utgör det högsta beslutande organet, föreningsstämman. Varje medlem/familj har en röst. Stämman hålls en gång per år och här väljs styrelsen, som består av föräldrar.

Styrelse
Björn Harkell (ordförande)
Marie Skepö (vice ordförande)
Peter Ellerth (sekreterare)
Anja Nordfeldt (vice sekreterare)
Tony Heyman (kassör)
Erik Kvarmo (vice kassör)
Kristofer Wåhlander (ledamot)
Jenny Björstrand (suppleant)