Grundskolan

På Barsebäcks Montessori får eleverna i grundskolan en personligt utformad utbildning, med utgångspunkt i montessoripedagogiken. Vi tar hänsyn till elevernas egna förutsättningar och har engagerade lärare som brinner för att stötta varje elev till optimala studieresultat. Vi arbetar med tydliga mål som vi kopplar till en personlig veckoplanering. Vi följer systematiskt upp veckoplaneringen. Vårt arbetssätt fungerar mycket bra och vi är stolta över våra goda studieresultat som syns i betyg och nationella prov.

Det går 230 elever i grundskolan, från förskoleklass till åk 9.