Yngre barn

På yngrebarnsavdelningarna får barnen, med hjälp av montessoripedagogiken, själva upptäcka hur saker och ting fungerar och lärarnas uppgift är att iaktta, inspirera och hjälpa. Vi arbetar efter mottot ”hjälp mig att hjälpa mig själv” och är lyhörda för barnens behov och känslor. Vi menar att barnens självkänsla stärks om nyfikenheten får styra och barnet får pröva sig fram, hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem i sin egen takt.

Praktiska övningar
Vi arbetar mycket med praktiska vardagsövningar som på- och avklädning, plocka undan, vattna blommor, aktsamhet om våra material och hålla ordning i trädgården. Vi lär barnen många motoriska övningar som att bära, lyfta, hälla, hänga och klippa.

Trygghet
Det är viktigt att barnen känner sig trygga, i gruppen och miljön. På samlingarna har vi många gruppstärkande lekar, sånger, språklekar, rim och ramsor.

För att barnen ska lära känna varandra, även över avdelningsgränserna, arbetar vi ofta med öppna dörrar mellan grupperna. Här hittar alla barn i samma ålder på roliga aktiviteter tillsammans, vilket skapar trygghet och god stämning. Om man känner sig trygg på förskolan blir man en bra kompis, och vi får en harmonisk barngrupp.

I ur och skur
Utevistelse är viktigt. Vi sover ute alla dagar om året och är ute på gården minst en gång varje dag, i ur och skur.