Förskolan

Idag går 100 barn i förskolan. På våra småbarnsavdelningar, Elefanten, Lejonet och Krokodilen går barn mellan ett och tre år. De äldre barnen, mellan tre och fem år, går på Flodhästen, Giraffen och Zebran.

Förskolan erbjuder en pedagogisk miljö som väcker barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom mottot ”hjälp mig att hjälpa mig själv” motiverar vi barnen att själva klara uppgifter och förstå hur saker och ting fungerar. I de yngre grupperna har vi många motoriska och praktiska övningar, medan de äldre barnen får upptäcka språk, matematik och geografi genom olika montessoriövningar.