Kalender

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017
v 33 16/8 Terminsstart/uppropsdag
v 44 30/10 Studiedag stängt i förskola och skolan pga. personalutb.
v 44 31/10- 1/11 Studiedagar
v 44 2-3/11 Lovdagar
v 51 20/12 Terminsslut

Vårterminen 2018
v 2 10/1 terminsstart
v 2 12/1 Studiedag stängt i förskola och skola pga. personalutb.
v 8 19-23/2 Sportlov
v 15 26-29/3 Påsklov
v 18 30/4 Lovdag
v 19 9/5 Studiedag stängt i förskolan och skolan pga. personalutb.
v 21 11/5 Lovdag
v 24 12/6 Skolavslutning