Kalender

Läsåret 2016-2017

Höstterminen 2016
v 33 18/8 Terminsstart/uppropsdag
v 44 31/10 stängt i förskola och skolan pga. personalutb.
v 44 1/11- 2/11 Studiedagar
v 44 3 – 4/11 Lovdagar
v 51 20/12 Skolavslutning

Vårterminen 2017
v 2 11/1 terminsstart
v 2 13/1 Studiedag stängt i förskola och skola pga. personalutb.
v 8 20-24/2 Sportlov
v 12 20/3 Studiedag
v 15 10-13/4 Påsklov
v 21 26/5 Lovdag
v 24 14/6 Skolavslutning